Xuất hiện từ những năm 40 nhưng mãi tới năm 1970, những chiếc chân váy có độ dài quá gối (tới bắp chân), eo cao này mới bắt đầu trở nên phổ biến. Ban đầu, váy midi